Norway


วัดปรมัยยิกาวาส

Norway Norway

วัดปรมัยยิกาวาส ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดปากอ่าว เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเพียงวัดเดียวบนเกาะเกร็ด มีชื่อในภาษามอญว่า "เภี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง" แปลว่า วัดหัวแหลม ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัด ในวัดนี้มีสิ่งที่น่าชมอยู่หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบปราสาทไม้ห้ายอดซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเหม (โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้าอาวาสตั้งตระหง่านอยู่ ส่วนพระอุโบสถในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระคุณสมเด็จพระเจ้าบรมอัยยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส มีการตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่กระนั้นพระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิม โดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการสวดเป็นภาษามอญ และปัจจุบันนี้ ที่นี่เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัย ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ ๕ ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วยฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ด้านหลังพระอุโบสถ มีพระมหารามัญเจดีย์ จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ของพม่า


Norway Norway

เจดีย์เอียงสัญลักษณ์เกาะเกร็ด เจดีย์องค์สีขาวตั้งอยู่ตรงปลายแหลมของเกาะเกร็ดที่เราเห็นในรูปภาพเยอะแยะ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดและนนทบุรีเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ค่อยมีคนรู้ชื่อจริงๆ สักเท่าไหร่ เจดีย์องค์นี้คือพระเจดีย์มุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญ จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี ปัจจุบันอยู่ติดริมแม่น้ำกระแสน้ำกัดเซาะฐานราก ทำให้เจดีย์มีลักษณะเอียง ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดมาแต่โบราณ

เจดีย์เอียงเกาะเกร็ด ภาพเมื่อตอนที่เรือแล่นข้ามฟากมาใกล้ถึงวัดมากขึ้นก็จะได้ภาพเจดีย์ใหญ่และชัดขึ้นเรื่อยๆ พระเจดีย์แบบมอญ ลักษณะเป็นทรงระฆังเตี้ย แบบพระธาตุมุตาว ชาวรามัญได้สร้างขึ้นคู่มากับวัดปากอ่าว ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้บรรจุพระธาตุ มีความสูง 9.34 เมตร ยอดพระเจดีย์มีฉัตรสูง 2.28 เมตร มีอายุราว 300 ปี กรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478


Norway Norway

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส อยู่ในอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งไม่ไกลจากเจดีย์หลังโบสถ์เท่าไหร่ ถ้าเดินจากวัดปรมัยยิกาวาสไปทางตลาดเกาะเกร็ด เราก็จะผ่านตรงจุดนี้ แต่ไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไปสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับจำนวนคนที่มาเที่ยวบนเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่จะไม่ได้เห็นว่าที่วัดเก็บอะไรไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้าง


Norway Norway

วิหารพระนอน พอออกมาจากพิพิธภัณฑ์ ตอนนี้เราลองเดินไปชมอีกจุดหนึ่งของวัด ก็คือวิหารพระพุทธไสยาสน์ วิหารหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังห่างจากเจดีย์ใหญ่หลังโบสถ์ไปอีกนิด พระนอนวัดปรมัยยิกาวาส พระพุทธไสยาสน์ลักษณะงดงาม ปกติแล้วมาเที่ยวเกาะเกร็ดมาชมวัดปากอ่าวไม่ค่อยทั่ว มาหลายครั้งก็ไม่เคยได้เดินมาทางวิหารหลังนี้ ถ้าใครมาเที่ยว มาไหว้พระ ก็อยากให้เดินมาที่วิหารพระนอนด้านหลังเจดีย์ใหญ่กันครับ เป็นพระนอนที่งดงามมาก3 temple in Koh-Kret

วัดปรมัยยิกาวาส

รายละเอียดที่นี้

วัดไผ่ล้อม

รายละเอียดที่นี้

วัดเสาธงทอง

รายละเอียดที่นี้